Search

Axtarış

Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı


Buna müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri M.Mərdanovun 28.02.2005 tarixli 89 saylı Azərbaycan Respublikasında gənclər və tələbələrlə işin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında əmrinə, 06-07 may 2005-ci il tarixlərində Təhsil Naziri M.Mərdanov və Gənclər İdman və Turizm Naziri Ə.Qarayev tərəfindən imzalanmış «Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən Tələbə-Gənclər Təşkilatının əsasnaməsi»nə uyğun olaraq digər universitetlərlə yanaşı Bakı Dövlət Universitetdə də 2005-ci ilin iyun ayının 3-də «Tələbə Gəncələr Təşkilatı» yaradılmışdır.

Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən bu təşkilat ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllü prinsiplər əsasında tələbələr arasında əlaqə yaradan və tələbələrin ictimai həyatda fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə təsis edilmişdir. Təhsil müəssisələrində muxtariyyət şəklində fəaliyyət göstərən müstəqil tələbə-gənclər təşkilatı təhsillə və tələbələrin problemləri ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə nail olmaq üçün dövlət orqanları, qeyri-hökümət təşkilatları və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

24 noyabr 2010-cu il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının 3-cü hesabat-seçki konfransı keçirilmişdir. Konfransın yekununda Məmmədbağır Məmmədov təşkilatın sədri seçilmişdir və hal – hazırda təşkilata sədrlik edir.

Universitetdə 16 fakültə olduğu üçün, təşkilatda 16 Fakültə Tələbə Gənclər Təşkilatı fəaliyyət göstərir və mərkəz olan Bakı Dövlət Universiteti TGT tərəfindən istiqamətlənir. BDU TGT 3-cü seçki-hesabat konfransından sonra təşkilatın fəaliyyətini təkmilləşdirmək məqsədi ilə bir sıra struktur dəyişiklikləri həyata keçirdi. Beləki, əsas istiqamətlər üzrə ixtisaslaşmış departamentlər təşkil olundu:
1) Elm və təhsil departamenti;
2) Layihələr departamenti;
3) Beynəlxalq əlaqələr departamenti;
4) İnsan resursları departamenti;
5) İctimayyətlə əlaqələr departamenti.

Hər bir departament öz fəaliyyətini müəyyən edilmiş məqsədlər üzrə qurmuşdur.

ELM və TƏHSİL departamentinin əsas məqsədi elm və təhsillə bağlı olan proqramların, layihələrin həyata keçirilməsidir. Bununla bağlı olaraq departament müxtəlif intellektual oyunları, debat yarışlarını, olimpiadaları, inşa yazı müsabiqələrini və sair bu səpkili tədbirləri həyata keçirir.

LAYİHƏLƏR departamenti təşkilatın müxtəlif sahələrdə həyata keçirmək istədiyi ideyaları, təklifləri dəstəkləmək məqsədi ilə layihələr tərtib edir, onların reallaşmasını və idarə olunmasını təmin edir.

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR departamenti Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının beynəlxalq əməkdaşlığın qurulmasında, xarici universitetlərin tələbə təşkilatları ilə ikitərəfli münasibətlərin yaranmasında, razılaşmaların bağlanmasında, Universitet tələbələrin beynəlxalq tədbirlərdə, konfranslarda iştrak etməsinə yardımçı olur və bu sahənin daha da genişlənməsi üçün tədbirlər həyata keçirir.

İNSAN RESURSLARI departamenti təşkilat üzvlərinin üçotunu aparır, yeni üzvlərinin qəbulunu həyata keçirir, tədbirlərdə tələbələrin iştrakını, həyata keçirilən layihələr üzrə əlaqəli şəxslərin, təşkilat komitəsinin işinin səmərəli keçməsini təmin edir.

İCTİMAYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR departamenti həyata keçirilən tədbirlərə dair məlumatlar hazırlayır, keçirilən iclasların protokol və qərarlarını tərtib edir, kargüzalıq işini təşkil edir, təşkilat haqda təqdimatları hazırlayır və fəaliyyət haqda informasiyanın yayılmasını təmin edir.

Tələbə-Gənclər Təşkilatı ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən təhsil alan gənclərin ümumi maraqlarını və könüllülük prinsiplərini əldə rəhbər tutaraq onların təhsil müəssisəsinin ictimai həyatında fəallığını artırmaq, hüquqlarının müdafiəsini , maraqlarını, asudə vaxtının səmərəli təşkilini, maraq və meyllərini, intellektual inkişaflarını təmin etmək, habelə qruplar və fakültələr arasında sıx əlaqələri yaratmaq məqsədilə təsis edilir.Təşkilat təhsillə və tələbələrin problemləri ilə bağlı məsələlərin operativ həllinə nail olmaq üçün dövlət orqanları, qeyri-hökumət və beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. Təşkilat ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin ümumi maraqlarına və könüllülük prinsiplərinə əsaslanan müstəqil tələbə-gənclər təşkilatıdır. Təşkilatın əsas məqsədi dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində tələbələrin və ayrı-ayrılıqda hər bir tələbənin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai, mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir.

I. Təşkilatın vəzifələri:

1.tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi;
2.tələbələrin arasında maarifləndirmə işinin aparılmsı;
3.tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi;
4. respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin edilməsi;
5.tələbələr arasında narkomaniya, alkoqalizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq və digər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi;
6.tələbərin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kompaniyalarının, diskussiya klublarının, müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi;
7.tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qəzet və dərgilərin nəşr olunması;
8.tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkişafını təmin etmək üçün dərnəklərin, studiyaların, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi;
9.tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunması üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, ali və orta ixtisas müəssisələrinin rəhbərliyi qarşısında vəsadətin qaldırılması;
10.təhsil alan tələbələrin sayı, onların dərsə davamiyyəti, nizam-intizamı, yataqxana ilə təminatı barədə müvafiq kafedra və fakültərdən məlumatların alınması;
11.qanunvericilikdə qadağan edilməyən digər vəzifələrin həyata keçirilməsi.


II. Təşkilata üzvlük, üzvlərin hüquq və vəzifələri

1. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri təhsil aldıqları müəssisələr üzrə təşkilata üzv ola bilərlər.

2.Təşkilata üzvlük könüllü xarakter daşıyır.

3.Təşkilata üzvlərin qəbulu İdarəetmə Şurası tərəfindən həyata keçirilir.

4.Təşkilata üzv olmaq istəyənlər İdarəetmə Şurasına yazılı şəkildə müraciət edir.

Müraciətə 10 gün müddətində baxılır və İdarəetmə Şurasının üzvlərinin çoxu müsbət münasibətini bildirdikdə üzvlüyə qəbul həyata keçirilir.

5.Təşkilatın üzvləri bərabər hüquqludurlar və aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

təşkilatın idarəçiliyində iştirak etmək;

təşkilatın hər hansı seçkili orqanına seçmək və seçilmək;

təşkilatın təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;

təşkilatın fəaliyyəti barədə məlumat almaq;

müxtəlif lahiyə və proqramlarla çıxış etmək;

öz mənafelərinin müdafiəsinə kömək göstərilməsi üçün Təşkilata müraciət etmək.

Təşkilatın üzvü eyni zamanda iki seçkili orqanın üzvü ola bilməz.

Təşkilatın üzvləri aşağıdakı vəzifələri daşıyırlar:

1. təşkilatın Əsasnaməsinə əməl etmək
2. gördüyü işlərə məsuliyyətlə yanaşmaq
3. təşkilatın seçkili orqanlarının qərarlarını yerinə yetirmək


III.Təşkilatın üzvünün fəaliyyətinə aşağıdakı hallarda xitam verilir:

1. təşkilat ləğv edildikdə

2. könüllü olaraq təşkilatın üzvlüyündən çıxdıqda

3. təşkilatın üzvlüyündən çıxarıldıqda

IV. Təşkilatın sturkturu

qrup təşkilatı;fakültə təşkilatı;ali və orta ixtisas təhsili müəssisəsi (universitet, akademiya, institut, konservatoriya, kollec, texnikum) üzrə təşkilatı.

1.Qrup təşkilatı ən azı 3 (üç) nəfərdən ibarət olan tələbə – gənclər təşkilatının ilk özəyidir.Qrup təşkilatının işinə gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş sədr və sədr müavini rəhbərlik edir. Qrup təşkilat üzvlərinin sayı 20-dən çox olduğu təqdirdə sədr və sədr müavini daxil olmaqla 5 (beş) nəfərdən ibarət İdarə Heyəti seçilir.Qrup təşkilatının İdarə Heyəti, üzvlərinin təşəbbüslərini fakültə İdarə Heyətinin diqqətinə çatdırır və fakültə üzrə qəbul edilən fəaliyyət proqramının qrup daxilində icra olunmasını təmin edir. Qrup təşkilatının İdarə Heyətinin iclasları ən azı ayda 2 (iki) dəfə keçirilir.

2. Fakültə təşkilatı fakültə üzrə olan qrupların ən azı yarısında özəklər fəaliyyət göstərdiyi təqdirdə yaradılır.Fakültə təşkilatının işinə gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş sədr və sədr müavini rəhbərlik edir.Fakültə üzrə qrup təşkilatlarını təmsil edən nümayəndələrdən, sədr və sədr müavini daxil olmaqla ən azı 7 (yeddi) nəfərdən ibarət İdarə Heyəti formalaşdırılır. İdarə Heyəti fakültə təşkilatı üzvlərinin təşəbbüslərini Təşkilatın İdarəetmə Şurasının diqqətinə çatdırır və onun qəbul etdiyi fəaliyyət proqramının fakültə daxilində icra olunmasını təmin edir.Fakültə təşkilatının İdarə Heyətinin iclasları ən azı ayda 1 (bir) dəfə keçirilir
V. Təşkilatın idarəetmə orqanları

Təşkilatın idarəetmə orqanları aşağıdakılardır:

1. İdarəetməŞurası;

2. TəftişKomissiyası.

 

Bookmark and Share