Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının Strukturu

İ.Kərimov - Tələbə Gənclər Təşkilatının Sədri                          
L.Kazımova - Tələbə Gənclər Təşkilatının Sədr Müavini                                                                       
Ş.Hacıyeva - Tələbə Gənclər Təşkilatının Sədr Müavini                                                                                                                                                                                                                     
G.Rəhimova - İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin Sədri
S.Əskərli -
İnsan Resursları Departamentinin Sədri                                                             
E.Qasımov- Elm və Təhsil Departamentinin Sədri
E.Əliyev - Lahiyələr Departamentinin Sədri                                                                                                                                     
R.Yusifov - Jurnalistika fakültəsinin Sədri                                                                                         
R.Məmmədzadə - Kitabxanaçılıq və İnformasiya fakültəsinin Sədri                                                 
L.Qurbanova - Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin Sədri                                       
Ş.Hacıyeva - Coğrafiya faküləsinin Sədri                                                                                   
A.Məmmədbəyova - Biologiya Fakültəsinin Sədri
E.Qasımov - Kimya fakültəsinin Sədri                                                                                                       
T.Mehdiyeva – Ekologiya və Torpaqşünaslıq fakültəsinin Sədri                                                                 
C.Cəfərli - Şərqşünaslıq fakültəsinin Sədri                                                                                                   
İ.Bəylərov - Sosial Elmlər və Psixologiya fakültəsinin Sədri                                                                     
T.Cəfərov - Filologiya fakültəsinin Sədri                                                                                                 
A.Salmanlı - Fizika fakültəsinin Sədri
S.Səfərova - Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika fakültəsinin Sədri                                                                       
L.Məhərrəmli - Mexanika Riyaziyyat fakültəsinin Sədri                                                                         
G.Əbdurəhmanova - Tarix fakültəsinin Sədri                                                                                                     
O.Bəşirli - Hüquq fakültəsinin Sədri     

Q.İsazadə - Debat klubunun Sədri                                                                                                               
Ə.Əliyev - İntellektual oyunlar klubunun Sədri                                                                                                 
S.Qasımlı - Kitab klubunun Sədri       
İ.Bəylərov - Diskussiya klubunun Sədri
E.İmanov - Komputer kursları klubunun Sədri

Conversation Klublar
Təlimçilər:
A.Əliyeva - İngilis dili                                                                                                                               
R.Hacıyeva - İngilis dili                                                                                                             
G.Məmmədov - İngilis dili                                                                                                                    
O.Səfərli - İngilis dili                                                                                                                      
E.Qasımlı - İngilis dili                                                                                                                         
C.Fərəczadə - Rus dili
G.Rüstəmli - Koreya dili

 

Bookmark and Share